Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum. Temat: Formacje leśne w Polsce i na świecie.

Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum.   Temat: Formacje leśne w Polsce i na świecie.   Cele kształcenia: Uczeń wie: zna pojęcie las potrafi wymienić rodzaje lasów w Polsce (liściaste, iglaste, mieszane) Uczeń rozumie: rozumie, dlaczego w różnych strefach klimatycznych są różne rodzaje lasów rozumie, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej lasy są mniej bujne i mniej różnorodne gatunkowo rozumie, że wraz ze...

Read More