Konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum. Temat: Handel zagraniczny.

Konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum.   Temat: Handel zagraniczny.   Cele kształcenia: Uczeń wie: wymienić 4 główne organizacje handlowe w których jest zrzeszona Polska wymienić 5 głównych produktów eksportowanych z Polski wymienić 5 głównych produktów importowanych do Polski Uczeń rozumie: znaczenie terminów: handel, import, eksport, dlaczego polska ma ujemne saldo handlu zagranicznego Uczeń potrafi: pokazać na...

Read More