Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum. Temat: Wody powierzchniowe.

Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum.   Temat: Wody powierzchniowe.   Cele kształcenia: Uczeń wie: zna pojęcia: rzeka, jezioro potrafi wymienić dwie najdłuższe rzeki Polski potrafi wymienić jezioro o największej powierzchni i najgłębsze w Polsce Uczeń rozumie: pojęcia: dorzecze, dział wodny, zlewisko, rzeka główna, dopływ genezę powstawania jeziora: rynnowego, morenowego, cyrkowego, tektonicznego, przybrzeżnego,...

Read More