Zielona Szkoła

Zielona Szkoła   Miejsce wyjazdu: Jura Krakowsko – Częstochowska Czas wyjazdu: 18.06.2007 do 22.06.2007 Uczniowie II klasy gimnazjum   Dzień I (piękna, słoneczna pogoda): 10:00 – przyjazd na miejsce 10:00-11:00 – kwaterowanie uczniów w pokojach 11:00-12:00 – lekcja geografii (TEMAT: Środowisko przyrodnicze Jury Krakowsko – Częstochowskiej) 12:00-15:00 – wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego (spacer doliną...

Read More