Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum. Temat: Wody powierzchniowe.

Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum.   Temat: Wody powierzchniowe.   Cele kształcenia: Uczeń wie: zna pojęcia: rzeka, jezioro potrafi wymienić dwie najdłuższe rzeki Polski potrafi wymienić jezioro o największej powierzchni i najgłębsze w Polsce Uczeń rozumie: pojęcia: dorzecze, dział wodny, zlewisko, rzeka główna, dopływ genezę powstawania jeziora: rynnowego, morenowego, cyrkowego, tektonicznego, przybrzeżnego,...

Read More

Konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum. Temat: Handel zagraniczny.

Konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum.   Temat: Handel zagraniczny.   Cele kształcenia: Uczeń wie: wymienić 4 główne organizacje handlowe w których jest zrzeszona Polska wymienić 5 głównych produktów eksportowanych z Polski wymienić 5 głównych produktów importowanych do Polski Uczeń rozumie: znaczenie terminów: handel, import, eksport, dlaczego polska ma ujemne saldo handlu zagranicznego Uczeń potrafi: pokazać na...

Read More

Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum. Temat: Formacje leśne w Polsce i na świecie.

Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum.   Temat: Formacje leśne w Polsce i na świecie.   Cele kształcenia: Uczeń wie: zna pojęcie las potrafi wymienić rodzaje lasów w Polsce (liściaste, iglaste, mieszane) Uczeń rozumie: rozumie, dlaczego w różnych strefach klimatycznych są różne rodzaje lasów rozumie, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej lasy są mniej bujne i mniej różnorodne gatunkowo rozumie, że wraz ze...

Read More