Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum.

 

Temat: Wody powierzchniowe.

 

Cele kształcenia:

 1. Uczeń wie:
 • zna pojęcia: rzeka, jezioro
 • potrafi wymienić dwie najdłuższe rzeki Polski
 • potrafi wymienić jezioro o największej powierzchni i najgłębsze w Polsce
 1. Uczeń rozumie:
 • pojęcia: dorzecze, dział wodny, zlewisko, rzeka główna, dopływ
 • genezę powstawania jeziora: rynnowego, morenowego, cyrkowego, tektonicznego, przybrzeżnego, wulkanicznego
 1. Uczeń potrafi:
 • wskazać na mapie fizycznej Polski po dwa przykłady jeziora: rynnowego, morenowego, cyrkowego, przybrzeżnego, sztucznego
 • wskazać na mapie fizycznej Polski dwie najdłuższe rzeki od źródła do ujścia
 • na przykładzie Wisły podzielić rzekę na bieg: górny, środkowy i dolny
 1. Uczeń potrafi (w sytuacjach nietypowych):
 • do podanych jezior przyporządkować genezę powstania tego jeziora
 • wskazać możliwości wykorzystania sztucznych zbiorników wodnych
 • scharakteryzować wybraną rzekę od źródła do ujścia
 • scharakteryzować znaczenie Wisły i Odry w gospodarce Polski

 

Metody kształcenia: praca z książką (podręcznik, atlas), pogadanka, mapa myśli

 

Typ lekcji: lekcja poświęcona realizacji nowego materiału

 

Formy organizacyjne: praca zbiorowa, praca w grupach

 

Środki dydaktyczne:

 • ścienna mapa fizyczna Polski,
 • podręcznik (Powęska H., Czerny A., 2004, Ziemia nasza planeta – podręcznik dla gimnazjum),
 • atlas (red. Kowalska E., 2004, Gimnazjalny atlas geograficzny),

 

Tok lekcji:

 • Czynności organizacyjne: przywitanie się z uczniami, sprawdzenie obecności
 • Realizacja nowego materiału:

 

 

Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki dydaktyczne Uwagi
Poleca uczniom podać z pamięci lub odszukać w podręczniku definicji: Rzeka, jezioro Podają definicje z głowy lub na podstawie podręcznika i zapisują w zeszycie Podręcznik str. 97 – 102
Poleca uczniom, aby znaleźli w Atlasie na mapie fizycznej Polski dwie najdłuższe rzeki, największe jezioro i najgłębsze jezioro w Polsce Szukają w atlasach podanych obiektów, następnie jeden z uczniów pokazuje je na ściennej mapie fizycznej Polski Atlas, ścienna mapa fizyczna Polski
Poleca uczniom, aby w znaleźli w  podręczniku definicje pojęć: dorzecze, dział wodny, zlewisko, rzeka główna, dopływ a następnie wyjaśnili je własnymi słowami Szukają w podręczniku definicji a następnie każde pojęcie wyjaśnia inny uczeń Podręcznik str. 97 – 102
Wyjaśnia uczniom genezę powstawania jeziora: rynnowego, morenowego, cyrkowego, tektonicznego, przybrzeżnego,  wulkanicznego oraz podaje przykłady Słuchają i notują
Wyjaśnia uczniom zasady sporządzania mapy myśli Słuchają
Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy i każdej daje duży arkusz papieru Dzielą się na grupy i zaczynają wykonywać mapę myśli Podręcznik str. 97 – 102, Atlas
Nauczyciel w  czasie tworzenia mapy myśli pomaga uczniom Wykonują mapę myśli
Nauczyciel kończy pracę w grupach i prosi przedstawicieli grup o przypięcie mapy myśli na tablicy Wykonują polecenie nauczyciela
Prosi przedstawiciela każdej grupy o omówienie swojej mapy myśli Przedstawiciel każdej grupy omawia swoją mapę myśli, pozostała część klasy zbiera wnioski i zapisuje w zeszycie

 

Uwagi po przeprowadzeniu lekcji: