Konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum.

 

Temat: Handel zagraniczny.

 

Cele kształcenia:

 1. Uczeń wie:
 • wymienić 4 główne organizacje handlowe w których jest zrzeszona Polska
 • wymienić 5 głównych produktów eksportowanych z Polski
 • wymienić 5 głównych produktów importowanych do Polski
 1. Uczeń rozumie:
 • znaczenie terminów: handel, import, eksport,
 • dlaczego polska ma ujemne saldo handlu zagranicznego
 1. Uczeń potrafi:
 • pokazać na mapie fizycznej Europy 5 głównych krajów do których Polska eksportuje swoje produkty
 • pokazać na mapie fizycznej Europy 5 głównych krajów do których Polska importuje swoje produkty
 1. Uczeń potrafi w sytuacjach nietypowych:
 • scharakteryzować na podstawie wykresu z podręcznika zmiany w obrotach handlu zagranicznego Polski w latach 1990 – 1999
 • określić cele polskiego handlu
 • powiedzieć jak i dlaczego zmieniła się struktura produktów w Handlu zagranicznym po 1989 roku

 

Metody kształcenia: praca z książką (podręcznik, atlas, zeszyt ćwiczeń), pogadanka, drzewo decyzyjne

 

Typ lekcji: lekcja poświęcona realizacji nowego materiału

 

Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik (Dudek E., Wójcik J., 2001, Geografia Polski – podręcznik klasa 3. )
 • Flis J., 1996, Słownik szkolny – terminy geograficzne
 • tabele z danymi o obrotach handlu zagranicznego Polski

 

Tok lekcji:

 • Czynności organizacyjne: przywitanie się z uczniami, sprawdzenie obecności
 • Realizacja nowego materiału:

 

Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki dydaktyczne Uwagi
Wyjaśnia uczniom co to jest handel zagraniczny Słuchają i notują
Poleca uczniom, aby otwarli zeszyt ćwiczeń i zrobili zadanie nr 4 Otwierają zeszyt ćwiczeń i wyjaśniają definicje: import, eksport, reeksport na podstawie podręcznika Podręcznik str. 190

Zeszyt ćwiczeń str. 97

Poleca uczniom, aby otwarli podręcznik na str. 190 i zanalizowali wykres dotyczący handlu zagranicznego Polski Otwierają podręcznik na str. 190 i analizują wykres, wskazując przyczyny i wielkość zmian Podręcznik str. 190
Zadaje pytanie, jakie korzyści handel zagraniczny przynosi Polsce Odpowiadają
Poleca uczniom, aby na podstawie otrzymanych tabel odszukali 5 państw europejskich z których Polska najwięcej importuje Odszukują 5 państw a następnie jeden z uczniów pokazuje je na ściennej mapie politycznej Europy Ścienna mapa polityczna Europy
Poleca uczniom aby na podstawie otrzymanych tabel odszukali 5 państw europejskich do których Polska najwięcej eksportuje Odszukują 5 państw a następnie jeden z uczniów pokazuje je na ściennej mapie politycznej Europy Ścienna mapa polityczna Europy
Poleca uczniom, aby wymienili główne towary które Polska importuje i eksportuje Uczniowie wymieniają te towary a jeden z nich zapisuje je na tablicy
Wyjaśnia uczniom zasady tworzenia drzewa decyzyjnego Słuchają
Dzieli uczniów na 6 grup i podaje zagadnienie jakim mają się zająć: Dzielą się na grupy i zaczynają prace
Nauczyciel w czasie pracy uczniów pomaga im Pracują

 

Nauczyciel kończy pracę w grupach i prosi przedstawicieli grup o przypięcie drzewa decyzyjnego na tablicy Kończą prace i wyznaczone osoby przyklejają drzewo decyzyjne na tablicy
Prosi przedstawiciela grup o zaprezentowanie swojego drzewa decyzyjnego klasie Przedstawiciel każdej grupy omawia swoje drzewo decyzyjne, pozostała część klasy zbiera wnioski i zapisuje w zeszycie

Uwagi po przeprowadzeniu lekcji: