Kościół Świętego Wojciecha w Krakowie

Święty Wojciech
Wojciech urodził się w Lubicach, w Czechach, ok 956r. Pochodził z możnej i wpływowej rodziny Sławnikowców. Początkowo ojciec chciał, aby syn został rycerzem, jednak w skutek choroby dziecka zmienił plany. Rodzice złożyli ślub, że jeżeli Wojciech wyzdrowieje, to zostanie duchownym. Jest to jedna z wielu legend. W 983 roku Św. Wojciech stał się pierwszym Czechem będącym biskupem w swoim kraju.
Wojciecha po pięcu latach rządów opuścił swoją diecezję. Najpierw udał się do Moguncji, do św. Willigisa, który był wtedy kanclerzem państwa, po radę. Potem, za jego zgodą, udał się do Rzymu, aby tam prosić Papieża o radę i zwolnienie z obowiązków.
Wojciech, aby móc po latach wkroczyć do Pragi, musiał czekać na pomoc zbrojną cesarza, który zwlekał. Biskup udał się podczas oczekiwania do Francji, a potem do Polski w celach misyjnych. Otton III wyraził na to zgodę, gdyż Czesi ostatecznie dali biskupowi do zrozumienia, że go nie wpuszczą.
W Polsce Bolesław Chrobry z radością przyjął w 997r. Biskupa. Przyszły król dał Wojciechowi 30 wojów jako eskortę. U boku biskupa do Gdańska popłynęli Radzim – Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. W Gdańsku przez kilka dni głosił Ewangelią tamtejszym Prusom. Następnie, odsyłając eskortę, udał się do Prus. Tam spotkała go śmierć męczeńska z rąk bezbożnych podczas odprawiania Mszy Św. Otoczyli go poganie, a pierwszy cios zadał świętemu pogański kapłan. Następnie przebito go 6 włóczniami, a głowę odcięto i wbito na żerdź. Umierając za wiarę 23 kwietnia 997r. Wojciech miał 41 lat.
Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry za tyle złota ile ważyło. Relikwie uroczyście przeniesono do Gniezna. Powiadomiony o śmierci przyjaciela Otton III natychmiast posłał do Papieża list z tą straszną wieścią i prośbą o kanonizację. Było to pierwsze wyniesienie na ołtarze przez Papieża, bowiem do tego czasu świetych ogłaszali miejscowi biskupi. Kanonizacja nastąpiła przed 999r. na podstawie żywotu spisanego na podstawie wiedzy naocznych świadków. Dokonał jej Sylwester II, który utworzył metropolię św. Wojciecha w Gnieźnie.

 

Kościół Świętego Wojciecha
Położony w południowym narożniku Rynku Głównego. Najstarszy drewniany wzniesiono na przełomie X i XI w., w miejscu wiązanym przez tradycję z pobytem św. Wojciecha. Obecny romański, z kostki kamiennej, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, powstał na początku XII w.; częściowo przekształcony w stylu barokowym w XVII i XVIII w. ( w 1711 r. dobudowano zakrystię, w 1778 kaplicę Bł. Wincentego Kadłubka). Zachowały się elementy romańskiej kamieniarki: okna i portal. We wnętrzu zwraca uwagę krucyfiks w tęczy (pocz. XV w.), obraz św. Wojciecha wykonany przez Kaspra Kurcza (pocz. XVII w.) oraz figury aniołów zapewne Antoniego Frączkiewicza ( 1 połowa XVIII w.) Główną atrakcją dla zwiedzających jest urządzony w podziemiach kościoła rezerwat archeologiczny obrazujący przemiany stratygrafii Rynku Głównego i najwcześniejsze fazy budowy kościoła.
Kościół św. Wojciecha stanowi wielką osobliwość Rynku. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech. Na pamiątkę tego faktu postawiono tu niewielki kamienny kościółek. Prowadzone badania archeologiczne doprowadziły do odsłonięcia w murach świątyni drobnej romańskiej kostki kamiennej oraz od południa uskokowego portalu. Elementy te datowano na schyłek XI lub początek XII wieku. W latach 60. ubiegłego stulecia odkryto pod kościołem fragmenty nieznanej kamiennej budowli, której czas powstania określano na koniec X w., a zatem na czasy kiedy w Krakowie przebywał św. Wojciech. Na początku XVII w. romańska budowla uległa barokizacji: podwyższono ściany kościoła, całość budowli nakryto kopułą, wytynkowano romańskie mury oraz wybudowano od strony zachodniej nowe wejście. Restauracja kościoła, przeprowadzona u schyłku XIX w., przyniosła odkrycie romańskiej struktury budowli, zaś ostatnia niefortunna konserwacja zaprzepaściła piękne barokowe urządzenie wnętrza.
W południowym narożniku Rynku Głównego, u wylotu ulicy stoi jeden z najstarszych kościołów w Krakowie – Kościół Św. Wojciecha. Według tradycji w tym właśnie miejscu miał głosić kazania św. Wojciech udając się z wyprawą misyjna do Prus.
Wnętrze kościoła
We wnętrzu kościoła można oglądać krucyfiks w tęczy z początku XV wieku, obraz św. Wojciecha wykonany przez Kaspra Kurcza z początku XVII wieku oraz wykonane przez Antoniego Frąckiewicza figury aniołów z 1 połowy XVIII wieku.
Muzeum
Obecnie kościół jest odsłonięty prawie do podstawy. Zachowały się romański portal w południowej ścianie oraz kamienny próg. W jego podziemiach mieści się Muzeum Archeologiczne i ekspozycja “Dzieje Rynku Krakowskiego”. Urządzony tam także rezerwat archeologiczny pokazujący profil stratygraficzny Rynku Głównego oraz najwcześniejsze fazy budowy kościoła

 

Author: Nauczyciel

Share This Post On