Roczny plan pracy koła krajoznawczo – turystycznego Gimnazjum im. Świętego Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach

 

Wrzesień:

 1. Zapoznanie z historią Wilamowic i okolicy. Poznanie historii języka wilamowskiego. Zarys kultury i obyczajów mieszkańców
 2. Poznanie ważniejszych zabytków architektonicznych oraz środowiska przyrodniczego Wilamowic i okolicy

Październik:

 1. Opracowanie mapy zabytków i ciekawych obiektów przyrodniczych.
 2. Zaplanowanie na podstawie mapy trasy wycieczki krajoznawczej po gminie Wilamowice

Listopad:

 1. Wycieczka krajoznawcza po gminie Wilamowice.
 2. Wieczór andrzejkowy.

Grudzień:

 1. Spotkanie z miejscowymi twórcami kultury. Poznanie obyczajów związanych z Świętami Bożego Narodzenia

Styczeń:

 1. Zapoznanie z zagadnieniami ludnościowymi gminy Wilamowice: struktura płci, wieku, przyrost naturalny, migracje.
 2. Poznanie stanu zagospodarowania Wilamowic pod względem stanu infrastruktury komunikacyjnej, rodzaju zakładów pracy. Określenie perspektyw rozwoju miasta za pomocą analizy SWOT

Luty:

 1. Kulig

Marzec:

 1. Gmina Wilamowice jako miejsce atrakcyjne turystycznie.
 2. Wycieczka do Zamku i Parku Pszczyńskiego

Kwiecień:

 1. Poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Zrobienie świątecznej gazetki szkolnej.

Maj:

 1. Stan środowiska w Wilamowicach i jego stan na tle innych regionów kraju
 2. Zorganizowanie konkursu na temat wiedzy o gminie Wilamowice.

Czerwiec:

 1. Przygotowanie do wycieczki w Gorce. Studiowanie map, opracowanie trasy wycieczki.
 2. Wycieczka w Gorce.