System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. To sieć powiązanych ze sobą wzorców działań mających na celu wprowadzenie na rynek spożywczy żywności najwyższej jakości. Inaczej mówiąc jest to narzucony schemat działań gwarantujących higieniczny proces każdego etapu produkcji jedzenia. Do przestrzegania tych zasad zobowiązane są wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy HACCP?
Główną gałęzią gospodarki, którą opisywany system dotyczy są szeroko rozumiani producenci żywności. Mowa tutaj zarówno o przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek produkty bezpośrednio przeznaczone do spożycia jak i o firmach produkujących jedynie dodatki do żywności. Poza tym HACCP dotyczy wszystkich branży, które w jakiś sposób współpracują z dostawcami żywności. O akredytacje muszą starać się producenci surowców niezbędnych przy produkcji żywności, producenci opakowań, sprzedawcy hurtowi oraz detaliczni, gastronomia, oraz branża produkcji zwierzęcej.

HACCP – działa jak “łańcuszek”
Aby zrozumieć jak wnikliwie kontrolowany jest proces produkcji żywności z akredytacją HACCP-u, przedstawiony zostanie przykład “mleka X” który spełnia normy owego systemu. Oczywiście firma, która produkuje “mleko X” musi spełniać określone procedury. Jednakże zobligowane są do tego wszystkie mleczarnie dostarczające surowiec, współpracujące z nimi firmy transportowe, firmy dostarczające opakowania oraz hodowcy bydła mlecznego. Idąc dalej – hodowcy krów żywią zwierzęta paszami, które również muszą być certyfikowane systemem HACCP a surowiec na opakowania “mleka X” musi być zdefiniowany jako bezpieczny dla zdrowia konsumenta. Jeżeli zabraknie któregokolwiek łańcuszka w tej układance akredytacja laboratorium kontrolującego funkcjonowanie HACCP zostanie cofnięta a co za tym idzie – produkt nie będzie mógł być wprowadzony na rynek europejski.

Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania systemu HACCP?
Najważniejszym efektem wdrożenia systemu HACCP jest produkcja żywności bezpiecznej dla życia i zdrowia ludzi. Ponadto, dzięki powtarzalnym działaniom na każdym etapie produkcji, przez wiele współpracujących ze sobą firm jest wprowadzanie na rynek produktów takich samych za każdym razem.